facebook twitter  hippez     


Retour en/of ruil


Natuurlijk hebben we onze uiterste best gedaan om de artikelen zo goed mogelijk af te beelden en je zo veel mogelijk informatie te geven over deze artikelen. Het kan desondanks zijn dat het geleverde artikel niet aan je wensen voldoet. In dat geval kunt je dat artikel aan ons retourneren. Je kunt de overeenkomst dus herroepen.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

1. De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor rekening van de klant.

2. Voordat je artikelen terugzendt, laat ons per mail op INFO@BODYBASICS4KIDZ.COM weten wat je wilt retourneren. We sturen je dan per omgaande een retourformulier toe. Print dit formuleir uit, vul het correct in en voeg het bij de retour te zenden artikelen. Retourzendingen zonder retourformulier worden niet in behandeling genomen.

3. Na bezorging van je bestelling heb je 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief. 

4. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen (en dus ook niet gewassen), met aangehecht artikelkaartje, en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.

5. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen (gebruik daarom liever geen postzegels) worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen. 

6. Bij ruiling van een artikel neemt Bodybasics4kidz.com de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.

7. Bodybasics4kidz.com vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten (wanneer de gehele bestelling retour is gekomen) voor de geretrouneerde producten, onverwijld, doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant ons de herroeping meldt (moment van ontbinding) De terugbetaling is kosteloos voor de klant. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering (bv Rembours) dan de goedkoopste standaard levering, hoeft Bodybasics4kidz.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.